Nog 'n toegang vir Danabaai benodig

Danabaaiers het uiteenlopende menings oor die wenslikheid al dan nie van nog 'n toegangsroete na dié kusbuurt. Dit volg nadat Floraweg, die enigste toegangsroete na Danabaai, en die N2, by herhaling twee dae agtereenvolgens weens die gevaar van digte rook en vlamme vir verkeer gesluit moes word.

MOSSELBAAI NUUS - Jare reeds word by herhaling deur inwoners van Danabaai aangedring op 'n alternatiewe toegang vir die kusbuurt neffens Mosselbaai.
 
Met wat jarelange inwoners nou beskryf as die ergste brand nóg in die geskiedenis van Danabaai, is die kwessie nou op 'n spits gedryf.
 
Die veldbrand wat sedert 29 Desember vir sowat vier dae in en om Danabaai gewoed het, het tot gevolg gehad dat beide Floraweg, die enigste toegangsroete vir die buurt, en ook die N2 by herhaling vir ure gesluit moes word vir inwoners se veiligheid.
 
Vlamme het ondanks verbete pogings deur brandbestryders daarin geslaag om oor Floraweg en later selfs oor die N2 te versprei. Digte rook het sig belemmer en talle inwoners was óf binne, óf buite die woonbuurt vasgekeer.
 
Mediese noodgevalle
Gevalle is aangemeld van ouer persone wat weens asemhalingsprobleme dringend mediese sorg moes kry en wat op 'n tweespoorpaadjie wat as nooduitgang dien, hul pad tot op die N2 moes maak. Daar, na wat verneem word, is hulle egter deur verkeerspersoneel voorgekeer wat hulle wou verhinder om verder te ry.
 
Vakansiegangers wat dringend vlugte vanaf George moes haal om uiteindelik aansluitingsvlugte na die buiteland te kry, is noodgedwonge ook oor die tweespoorpaadjie uit die buurt gehelp.
 
Die nooduitgang was egter nie almal beskore nie want die meeste inwoners was nie van die bestaan daarvan bewus nie.
 
Sosiale media het gegons met besorgde navrae na die rybaarheid van die paaie, ouers is van hul kinders afgesny, mense kon na werk nie tuis kom nie, hospitaalpersoneel en ander noodpersoneel kon nie vir hul skofte aanmeld nie, vakansiegangers was in die buurt vasgekeer en besighede kon nie hul verpligtinge nakom nie.
 
Veiligheid
Net soveel as wat inwoners aandring op 'n alternatiewe toegangsroete, is daar gemengde gevoelens oor die wenslikheid daarvan. Sommige inwoners meen die enkele toegang dra juis by tot minder misdadigheid in die area en moet daarom jaloers beskerm word.
 
Daarenteen is daar inwoners wat meen dat 'n noodsituasie soortgelyk aan die onlangse brand tot lewensverliese mag lei wat voorkom sou kon word sou 'n alternatiewe toegang bestaan het.
 
Soveel mense, soveel menings, skynbaar.
 
Toe die alternatiewe toegangsroete laat verlede jaar by 'n openbare vergadering geopper is waar behoeftes bespreek is wat in die munisipaliteit se Geïntegreerde Ontwikkelingsplan opgeneem moet word, het amptenare laat blyk dat daar tans nie beskikbare fondse is om oorweging aan die versoek te gee nie. Toe is die kosteberaming op sowat R80miljoen geskat.
 
Volgens die munisipale woordvoerder, mnr Harry Hill, is die alternatiewe roete op die 2012-2017 GOP geplaas, maar daar is tot op hede nog nie daarvoor begroot nie.
 
"Benewens die rehabilitasie van die strande, is die opgradering van stormwaterstelsels, byvoorbeeld E. Prinea, P. Nana en A. Ferrox dusver as groter prioriteite beskou. Die kwessie van die toegangpad is egter weer in Oktober 2016 geïdentifiseer. Die feit dat 'n projek in die GOP ingesluit is, beteken egter nie dat dit uitgevoer gaan of kan word nie. Koste speel klaarblyklik 'n rol. Die vorige beraming van R5 miljoen was slegs vir 'n noodtoegangspad met 'n gruisoppervlakte. Die geraamde koste van 'n teerpad wat by die N2/Herbertsdale-kruising sal aansluit, is heelwat meer," aldus mnr Hill.
 
Nooduitgang
Gegewe die tydsverloop wat behoorlike beplanning, goedkeurings, omgewingsimpakstudies en dies meer sal meebring, is dit onwaarskynlik dat 'n formele alternatiewe toegang binne die volgende vyf jaar sal kan realiseer.
 
Sommige inwoners meen daarom die nooduitgang wat vir enkele noodgevalle tydens die onlangse brand aangewend is, geformaliseer en dringend amptelik in bedryf gestel moet word.
 
Sodanige versoek is na wete reeds aan die betrokke wyksraadslid en munisipaliteit voorgelê.
 
Peiling
Wat is u mening oor 'n alternatiewe toegangsroete vir Danabaai? Stuur u insette na nickey@groupeditors.co.za
 
Klik hier vir verwante artikels:
ARTIKEL: NICKEY LE ROUX, MOSSEL BAY ADVERTISER-NUUSREDAKTEUR
 
'Ons bring jou die nuutste Mosselbaai, Tuinroete nuus'


Your Comments
Back to Top

Copyright 2017 Group Editors Co PTY Ltd t/a Mossel Bay Advertiser